Apie Media 4 Change

Apie projektą

Tarptautinis judėjimas, kuris siekia skatinti atsakingą ir etišką žurnalistiką. Judėjimo šūkį „Žmogaus teisių adresas – žurnalistika“ stengiamės įtvirtinti kasdieninėje žiniasklaidos praktikoje. Judėjimui priklausantys žurnalistai savo darbą grindžia žmogaus teisių vertybėmis, aukštais profesinės etikos standartais ir atsakomybe prieš visuomenę.

Judėjimo nariai atlieka žurnalistinius tyrimus, susijusius su žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės problematika ir įgyvendina jungtinius projektus su redaktoriais ir žmogaus teisių ekspertais.

Judėjimas siekia suvienyti nepriklausomus žurnalistus, žiniasklaidos priemonių redaktorius, žmogaus teisių ekspertus, nevyriausybines organizacijas ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovus bendriems tikslams.

Media4Change misija – tapti įtakingu judėjimu, nuolat pasipildančiu naujais nariais, žiniasklaidos profesionalais ir ekspertais, kurie į viešąjį diskursą iškeltų lig šiol dažnai ignoruotas temas, taptų objektyvios ir etiškos žurnalistikos pavyzdžiu bei įkvėpimu kitiems.


Judėjimo kryptys:

Tikime, jog žiniasklaida yra galingas įrankis užtikrinant viešąjį interesą bei siekiame jog nei viena socialinė grupė neliktų visuomenės užribyje, todėl:

 • Kuriame žiniasklaidos profesionalų bei žmogaus teisių ekspertų bendradarbiavimo tinklą;
 • Skatiname etišką ir objektyvų socialiai pažeidžiamų grupių ir mažumų atvaizdavimą žiniasklaidoje;
 • Bendradarbiaujant žurnalistams ir žmogaus teisių ekspertams įgyvendiname didelio masto žurnalistinius tyrimus;
 • Siekiame sudaryti galimybes socialiai pažeidžiamoms grupėms tinkamai atstovauti save žiniasklaidoje;
 • Bendradarbiaujame su žiniasklaidos priemonių redaktoriais, skatiname kurti turinį apie socialiai pažeidžiamas grupes ir mažumas.

Programos struktūra:

 1. Seminarai jauniesiems žurnalistams ir žiniasklaidos profesionalams;
 2. Diskusijų forumai redaktoriams;
 3. Žiniasklaidos monitoringas;
 4. Žiniasklaidos mokymai socialiai pažeidžiamų grupių atstovams;
 5. Mokymai regioninės žiniasklaidos atstovams;
 6. Žurnalistinių kampanijų ir tyrimų įgyvendinimas.

Galimybės ir naudos

„Media4change” tinklas savo bendruomenės nariams siūlo kartu kurti skaidrią, kokybišką, analitinę žurnalistiką. Norime skatinti jautrumą žmogaus teisių temoms, kritišką mąstymą, informatyvumą, tikslumą, žurnalistinių tyrimų rengimą Lietuvoje. Tinklui priklausantiems žurnalistams, ekspertams bei visuomenės atstovams siūlome:

 • dalyvavimą „Media4change” veiklose – mokymuose, konkursuose, Nacionalinio socialinės integracijos instituto renginiuose;
 • bendravimą ir kontaktų plėtimą bendraujant su žurnalistais, ekspertais, socialinės atskirties grupėmis (kurie yra susijungę į „Media4change” tinklą);
 • galimybę gauti šaltinius savo temoms, partnerius bendroms iniciatyvoms;
 • galimybę siūlyti jautrias temas, kurias žurnalistiniais darbais galėtų paversti profesionalai;
 • technines galimybes;
 • informaciją apie žurnalistinių tyrimų finansavimo galimybes;
 • Informacinio žurnalistinio centro naujienas ir galimybes;
 • platformą skelbti, viešinti ir dalintis savo žurnalistiniais darbais;
 • ekspertų konsultacijas ir darbų redagavimą;
 • naudingą literatūrą apie žiniasklaidą, žmogaus teises, tiriamąją žurnalistiką;
 • žiniasklaidos stebėsenos rezultatus, statistinius duomenis (socialinės atskirties grupių kontekste).

Komanda

„Media4Change“ judėjimo komandą sudaro NVO, žurnalistikos ir žmogaus teisių ekspertai iš skirtingų Europos šalių, į pagalbą pasitelkiami konsultantai bei savanoriai. Koordinacinis judėjimo centras yra Lietuvoje. Reguliariai su projektu dirba trys žmonės: programos vadovė Neringa Jurčiukonytė,   renginių koordinatorius Lukrecijus Tubys ir žiniasklaidos analitikas. 

„Media4Change“ judėjimo komandos interesų deklaracijos: Neringos Jurčiukonytės interesų deklaracija.


Organizacija

nsii-logoNacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių.

Šiam siekiui užtikrinti institutas subūrė iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina penkias tęstines programas bei kuria naujas.

Žmogui.lt išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą.

Daugiau rasite zmogui.lt.